Vi hjälper dig underhålla dina maskiner

Behöver ni hjälp med service, underhåll, modernisering eller nyleverans av maskiner för materialhantering? Vi har resurser för att klara av alla typer av moderniseringar och problemlösning. Cranex AB erbjuder tjänster inom underhåll och moderniseringar av lyftutrustning och roterande maskiner

Vi har försäljning av Teufelbergers stållinor samt Siemens motordrifter.

Vi utför felsökning och renovering på roterande maskiner typ elmotorer, pumpar, växellådor. Vi kan vibration mäta och balanserna maskinerna.

Vi har även utrustning för att kunna utföra momentdragning inom spannet 170-3000Nm.

 

lkablogo

ssab

stat

shorelinkBlueLogo2

 

Arbetsområden

Cranex-industri

Industri

För traverser, telfrar och lyftverktyg erbjuder vi:

-Serviceavtal
-Avhjälpande underhåll
-Support & Beredskap
-Uppriktning & montage av maskiner

Vi utför även:

-Konditionsanalyser
-Modernisering

-Egenkontroll av lyftverktyg

cranex-hamn

Hamn

Portalsväng- container- och mobila kranar, elanläggningar, master och lyftverktyg.

-Serviceavtal
-Avhjälpande underhåll
-Support & Beredskap

Vi utför även:

-Modernisering
-Egenkontroller
-Nyleverans av master

-Tillverkning av kundanpassade lyftok

cranex-energi

Energi

Traverser och telfrar, lyftverktyg samt utskovsluckor.

-Serviceavtal
-Avhjälpande underhåll
-Support & Beredskap

Vi utför även:

-Modernisering
-Egenkontroller

cranex-gruv-industri

Gruvindustri

Vi erbjuder underhåll av lingrävare, lyftverktyg och gruvspel i form av:

-Serviceavtal
-Avhjälpande underhåll

Försäljning av linor för gruvspel och grävare i dagbrott

-Underhåll och byten
-Analyser och åtgärdsförslag
-Egenkontroll av lyftverktyg