Behovsanpassade lösningar

LKAB

Varje år måste LKAB byta ut tunga slitplåtar som sitter mer än tusen meter under jord. Tidigare gjordes det provisoriska installationer av lyfthasplar för att flytta plåten, ett jobb som både blev tidskrävande och fysiskt påfrestande för de anställda.

LÄS MER >

Read More
Hanna Lidfors
Moderniserad säkerhet

Turingen Vattenkraftverk

Sedan tidigt 60-tal har Överturingen i Jämtland stått plats för Turinge vattenkraftverk. I och med två planerade upprustningar av stationens aggregat (år 2018 och 2020) behövdes det även utföras en modernisering av traversen som lyfter turbinerna.

LÄS MER >

Read More
Hanna Lidfors