Behovsanpassade lösningar

LKAB


Varje år måste LKAB byta ut tunga slitplåtar som sitter mer än tusen meter under jord. Tidigare gjordes det provisoriska installationer av lyfthasplar för att flytta plåten, ett jobb som både blev tidskrävande och fysiskt påfrestande för de anställda.

Cranex togs in för att effektivisera underhållet men också för att öka säkerheten för LKAB:s medarbetare i samband med utbytet. I samarbete med tyska SWF Krantechnik tillverkades och anpassades tio väggsvängskranar helt efter de behov som fanns hos gruvkoncernen. Genom att använda sig av befintliga 3D-ritningar kunde Cranex skapa en unik lösning efter de stålstrukturer som redan fanns på plats.

 

"Vi har oerhört höga tillgänglighetskrav. Ett stopp blir väldigt kostsamt. Det krävs hög och rätt kompetens för att klara uppdraget. Cranex har det.”

– Bertil Fredriksson, LKAB.

 

Resultatet av moderniseringen blev ett snabbare och lättare utfört underhåll där riskerna för personalen som gör utbyten har minskats. I och med sin insats har Cranex genomfört mer än tio lyckade moderniseringar hos LKAB och ansvarar nu över hela koncernens serviceavtal.

Cranex tackar för förtroendet.


Hanna Lidfors