Moderniserad säkerhet

Turingen vattenkraftverk


Sedan tidigt 60-tal har Överturingen i Jämtland stått plats för Turinge vattenkraftverk. I och med två planerade upprustningar av stationens aggregat (år 2018 och 2020) behövdes det även utföras en modernisering av traversen som lyfter turbinerna. Eftersom den tidigare inte varit i centrum för förnyelser behövdes det ett omfattande moderniseringsarbete.

Som partner till Siemens använde Cranex en standardiserad paketlösning för traversen. Cranex bytte bland annat ut hela drivlinan, elutrustningen och införde ett nytt styrsystem. Ett tydligt steg mot industri 4.0 och att låta digitala smarta verktyg ge både stöd och trygghet i arbetet.

Moderniseringen innebar en högre säkerhet kring traversen och det användarvänliga driftsystemet förenklade både underhåll och felsökning. Tillsammans erbjuder Cranex och Siemens service för den uppdaterade utrustningen. Därför finns hjälp alltid nära till hands.

Turinge vattenkraftverk står idag med en smart och framtidssäker industri.


Hanna Lidfors