Cranex levererar modernisering till Smurfit Kappa

Nytt avtal har tecknats med Smurfit Kappa om en modernisering på en av deras produktionstraverser som lyfter tambourer.

Vi är stolta och glada över att vi breddat våra samarbeten i pappersindustrin och ser fram emot att bidra till en mer effektiv och driftsäker produktion hos Smurfit Kappa.

Cranex tackar för förtroendet.

Maria Perzon Burman